Wady umowy leasingu

 

            Zdaniem J. Brola do istotnych wad leasingu należy problem własnościowy umowy leasingu, surowe konsekwencje niedotrzymania zobowiązań przez korzystającego, odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich. Bezwzględny obowiązek spłacania rat leasingowych przez korzystającego, w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu leasingu jest niewątpliwie najbardziej dotkliwą wadą dla korzystającego. Wieloletnie transakcje wymuszają na korzystającym bezwzględną zdolność płatniczą rat wynagrodzenia leasingowego przez cały okres. Jest to najczęściej warunek możliwości spłaty przez finansującego kredytu zaciągniętego na nabycie przedmiotu leasingu16. Według M. Okręglickiej „istotna wadą leasingu jest zbyt małe uprawnienia korzystającego, a duże finansującego. Większość umów na polskim rynku cechuje znaczna dysproporcja pomiędzy prawami stron kontraktu, ze szkodą dla korzystającego. Niekorzystna pozycja leasingobiorcy powoduje, ze ma on niewielkie możliwości jakichkolwiek zmian podpisanej już umowy, co w obecnej niepewnej sytuacji stanowi poważny problem. Czynnikiem ograniczającym rozwój leasingu w Polsce jest też brak możliwości odzyskania zainwestowanych środków w przypadku utraty przedmiotu leasingu. Utrata przedmiotu powoduje, że uzyskane odszkodowanie pokrywa przyszłe raty leasingu. W przypadku powstania nadwyżki jest ona zazwyczaj zwracana korzystającemu”17.

 

Bibliografia: Agnieszka Piękoś, Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane.

pawel

pawel

Bardzo dziękuję za przeczytanie mojego artykułu 😉
pawel

Latest posts by pawel (see all)

Autor

pawel

Bardzo dziękuję za przeczytanie mojego artykułu ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *